De specialist in tuinaanleg, ontwerp en onderhoud.
+31 6 18 23 62 35
info@hoveniersbedrijfhetgooi.nl
24/7 Bereikbaar

Privacybeleid van Hoveniersbedrijf Het Gooi
Kamer van koophandel: Hoveniersbedrijf het Gooi

19 juni 2018

Hoveniersbedrijf het Gooi hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website https://hoveniersbedrijfhetgooi.nl

Algemeen

Hoveniersbedrijf het Gooi gebruikt nooit gegevens over bezoekers van zijn websites om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Hoveniersbedrijf het Gooi stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTPS-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Hoveniersbedrijf het Gooi registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele geaardheid of voorkeur, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Virussen en veiligheid

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Hoveniersbedrijf het Gooi handhaaft ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Door Hoveniersbedrijf het Gooi verzonden e-mail

Door Hoveniersbedrijf het Gooi verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hoveniersbedrijf het Gooi staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Hoveniersbedrijf het Gooi. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming.

De website van Hoveniersbedrijf  het Gooi

Hoveniersbedrijf het Gooi stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze diensten en producten een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, leveringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Hoveniersbedrijf het Gooi wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacybeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop Hoveniersbedrijf het Gooi met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een schriftelijk verzoek sturen via info@hoveniersbedrijfhetgooi.nl.

Hoveniersbedrijf het Gooi zal nooit persoonlijke gegevens aan derden verstrekken.

De volgende gegevens worden door Hoveniersbedrijf het Gooi intern verwerkt:

Naam
Email
Adres
Telefoonnummer

Binnen 48 uur na ontvangst van u verzoek zal Hoveniersbedrijf het Gooi het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming anders voorschrijft.

Verzoek richten aan Hoveniersbedrijf het Gooi

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Hoveniersbedrijf het Gooi, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen (info@hoveniersbedrijfhetgooi). In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat een dergelijk verzoek ons bereikt.

Wijzigingen

Hoveniersbedrijf het Gooi behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid aan te passen. Hoveniersbedrijf het Gooi adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd, wordt dit duidelijk op de website aangegeven.

Het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 19 juni 2018